Cwmni Theatr Celfyddydol Cymunedol proffesiynol a chynhwysol nad yw’n gwneud elw yw Theatr Ffynnon. Mae’n gweithio’n bennaf gydag oedolion a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu ac anableddau corfforol ac iechyd meddwl. Caiff y cwmni ei gydnabod fel patrwm o arfer da wrth gefnogi datblygu diwylliant celfyddydau anabledd yng Nghymru a thu hwnt.

“Ffres, ysgogol a phroffesiynol tu hwnt…”

Dysgu, Creu, Profi, Mwynhau, Tyfu!

  • “I should say the Blue Bench scene – very powerful, very moving indeed.” Arts Council of Wales, National Advisor.

  • “Each room had a story to tell” Public Audience

  • “Exquisite, beautiful!” Public Audience

M:Biro: Dance & movement performance and 1st phase of "Metamorfoza"

House for Sale: addressing a sense of community, belonging and identify.